REGULAMIN - A-T. Mikołajczyk, Krościenko nad Dunajcem noclegi, Pokoje Gościnne

POKOJE GOŚCINNE
A.T. MIKOŁAJCZYK
Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN

POKOJE GOŚCINNE – A.T. Mikołajczyk

Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w  niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
 2. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 ( bez wcześniejszego uzgodnienia) jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godz. 16:00, naliczona zostaje opłata za pół doby.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. Płatności przyjmujemy wyłącznie gotówką.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości,  Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa z 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 nr 87 poz.960).
 6. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Prosimy dokładnie przemyśleć datę i czas pobytu, ponieważ termin  jest wiążący dla obu stron.  Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
 7. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia. W przypadku nie wpłacenia zadatkuw ustalonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 8. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 9. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 11. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Obowiązuje zakaz przebywania w pokoju i obiekcie osób nie zameldowanych, które nie są naszymi Gośćmi.
 12. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.
 15. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków lub uszkodzeń w pokoju to po  wyjeździe Gościa z obiektu, w przypadku komisyjnego  stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia pokoju Obiekt ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub doposażenia.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 18. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 19. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 20. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA papierosów i wyrobów tytoniowych na terenie całego obiektu zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
 21. Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz podczas trwania ciszy nocnej oraz w przypadku czasowego opuszczenia budynku.
 22. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z gospodarzami.
 23. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze osobiście gospodarzowi.
 24. Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi.
 25. Niniejszy regulamin jest umową zawartą miedzy stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać.
 
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu.
Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.